Woningborg-garantie of gelijkwaardig standaard bij
Taks & Brouwer

Risico`s op financieel en technisch gebied worden met het
garantiecertificaat afgedekt.
Hiermee hebt u zekerheid dat uw woning bij faillissement
zonder meerkosten wordt afgebouwd.
Tevens is met dit certificaat de bouwkundige kwaliteit
gewaarborgd tot 6 jaar (ernstige technische gebreken zelfs
tot 10 jaar) na oplevering.

 

 


Opleveringskeuring standaard bij Taks & BrouwerWij willen er zeker van zijn dat uw huis goed en degelijk gebouwd is.
Vandaar dat bij de oplevering in uw bijzijn een gedegen controle plaats vindt door Vereninging Eigen Huis.
1 jaar lidmaatschap en de opleveringskeuring van Vereniging Eigen Huis worden door ons aangeboden.

Vereniging Eigen huis heeft plm. 700.000 leden en komt op voor
de belangen van iedereen die een eigen woning bezit en/of bouwt.